Повна таблиця спеціальних символів HTML

Таблиці містять позначення всіх спеціальних символів HTML,

їх десяткові і шістнадцяткові коди, а також зображення цих символів

для вставляння в код посту.

Для вставляння копіюємо або код, або сам символ.

Символи латиниці

Опис символу
Позначення
10-ний код
16-ний код
Вид
нерозривний пробіл
перевернутий знак оклику ¡ ¡ ¡ ?
цент ¢ ¢ ¢ ?
фунт стерлінгів £ £ £ ?
знак грошової одиниці ¤ ¤ ¤ ¤
ієна ¥ ¥ ¥ ?
вертикальна риса | | | |
параграф § § § §
діереза ¨ ¨ ¨ ?
знак авторського права © © © ©
показник жіночого роду ª ª ª ?
відкриває подвійна кутова лапка « « « «
знак заперечення ¬ ¬ ¬ ¬
м'який перенос ­
охороняється знак ® ® ® ®
надкреслення ¯ ¯ ¯ ?
градус ° ° ° °
плюс-мінус ± ± ± ±
друга ступінь ² ² ² ?
третя ступінь ³ ³ ³ ?
гостре наголос ' ' ' ?
знак мікро μ μ μ μ
кінець абзацу
середня точка · · · ·
Седільо ¸ ¸ ¸ ?
одиниця у верхньому індексі ¹ ¹ ¹ ?
показник чоловічого роду º º º ?
закриває подвійна кутова лапка » » » »
одна четверта ¼ ¼ ¼ ?
одна друга ½ ½ ½ ?
три чверті ¾ ¾ ¾ ?
перевернутий знак питання ¿ ¿ ¿ ?
A з тупим наголосом À À À A
A з гострим наголосом Á Á Á A
A з циркумфлексом Â Â Â A
A з тильдою Ã Ã Ã A
A з діерезой Ä Ä Ä A
A з гуртком Å Å Å A
лігатура AE Æ Æ Æ ?
C з Седільо Ç Ç Ç C
E з тупим наголосом È È È E
E з гострим наголосом É É É E
E з циркумфлексом Ê Ê Ê E
E з діерезой Ë Ë Ë E
I з тупим наголосом Ì Ì Ì I
I з гострим наголосом Í Í Í I
I з циркумфлексом Î Î Î I
I з діерезой Ï Ï Ï I
ETH Ð Ð Ð ?
N з тильдою Ñ Ñ Ñ N
O з тупим наголосом Ò Ò Ò O
O з гострим наголосом Ó Ó Ó O
O з циркумфлексом Ô Ô Ô O
O з тильдою Õ Õ Õ O
O з діерезой Ö Ö Ö O
знак множення × × × ?
O перекреслене Ø Ø Ø O
U з тупим наголосом Ù Ù Ù U
U з гострим наголосом Ú Ú Ú U
U з циркумфлексом Û Û Û U
U з діерезой Ü Ü Ü U
Y з гострим наголосом Ý Ý Ý Y
THORN Þ Þ Þ ?
подвійне s ß ß ß ?
a з тупим наголосом à à à a
a з гострим наголосом á á á a
a з циркумфлексом â â â a
a з тильдою ã ã ã a
a з діерезой ä ä ä a
a з гуртком å å å a
лігатура ae æ æ æ ?
c з Седільо ç ç ç c
e з тупим наголосом è è è e
e з гострим наголосом é é é e
e з циркумфлексом ê ê ê e
e з діерезой ë ë ë e
i з тупим наголосом ì ì ì i
i з гострим наголосом í í í i
i з циркумфлексом î î î i
i з діерезой ï ï ï i
eth ð ð ð ?
n з тильдою ñ ñ ñ n
o з тупим наголосом ò ò ò o
o з гострим наголосом ó ó ó o
o з циркумфлексом ô ô ô o
o з тильдою õ õ õ o
o з діерезой ö ö ö o
знак ділення ÷ ÷ ÷ ?
o перекреслене ø ø ø o
u з тупим наголосом ù ù ù u
u з гострим наголосом ú ú ú u
u з циркумфлексом û û û u
u з діерезой ü ü ü u
y з гострим наголосом ý ý ý y
thorn þ þ þ ?
y з діерезой ÿ ÿ ÿ y
Спеціальні символи

Опис символу
Позначення
10-ний код
16-ний код
Вид
лапка " " " «
амперсант & & & &
ліва кутова дужка < < < <
права кутова дужка > > > >
лігатура OE Œ Œ Œ ?
лігатура oe œ œ œ ?
S з пташкою Š Š Š S
s з пташкою š š š s
Y з діерезой Ÿ Ÿ Ÿ Y
циркумфлекс ?
мала тильда ~ ~ ~ ?
короткий пробіл
довгий пробіл
вузький пробіл
роздільник нульової ширини ?
з'єднувач нульової ширини ?
покажчик зліва направо ?
покажчик справа наліво ?
коротке тире
довге тире
відкриває одинарна лапка ' ' ' '
закриває одинарна лапка ' ' ' '
нижня одинарна лапка , , , ,
відкриваючі лапки " " " "
закриває подвійна лапка " " " "
нижня подвійна лапка " " " "
кинджал
подвійний кинджал
знак проміле
відкриває кутова лапка < < < <
закриває кутова лапка > > > >
євро
Математичні символи і грецькі літери

Опис символу
Позначення
10-ний код
16-ний код
Вид
курсивне f ƒ ƒ ƒ ?
прописна альфа Α Α Α ?
прописна бета Β Β Β ?
прописна гамма Γ Γ Γ ?
прописна дельта Δ Δ Δ ?
прописної епсилон Ε Ε Ε ?
прописна дзета Ζ Ζ Ζ ?
прописна ця Η Η Η ?
прописна тета Θ Θ Θ ?
прописна йота Ι Ι Ι ?
прописна каппа Κ Κ Κ ?
прописна ламбда Λ Λ Λ ?
прописна мю Μ Μ Μ ?
прописна ню Ν Ν Ν ?
прописна ксі Ξ Ξ Ξ ?
прописної омикрон Ο Ο Ο ?
прописна пі Π Π Π ?
прописна ро Ρ Ρ Ρ ?
прописна сигма Σ Σ Σ ?
прописна тау Τ Τ Τ ?
прописна іпсилон Υ Υ Υ ?
прописна фі Φ Φ Φ ?
прописна хи Χ Χ Χ ?
прописна пси Ψ Ψ Ψ ?
прописна омега Ω Ω Ω ?
рядкова альфа α α α ?
рядкова бета β β β ?
рядкова гамма γ γ γ ?
рядкова дельта δ δ δ ?
рядкова епсилон ε ε ε ?
рядкова дзета ζ ζ ζ ?
рядкова ця η η η ?
рядкова тета θ θ θ ?
рядкова йота ι ι ι ?
рядкова каппа κ κ κ ?
рядкова ламбда λ λ λ ?
рядкова мю μ μ μ ?
рядкова ню ν ν ν ?
рядкова ксі ξ ξ ξ ?
рядковий омикрон ο ο ο ?
рядкова пі π π π ?
рядкова ро ρ ρ ρ ?
рядкова сигма кінцева ς ς ς ?
рядкова сигма σ σ σ ?
рядкова тау τ τ τ ?
рядкова іпсилон υ υ υ ?
рядкова фі φ φ φ ?
рядкова хи χ χ χ ?
рядкова пси ψ ψ ψ ?
рядкова омега ω ω ω ?
символ рядкова тета θ θ θ ?
іпсилон з гачком Υ Υ Υ ?
символ пі π π π ?
маркер списку
три крапки
знак прим ' ' ' ?
знак подвійний прим " " " ?
надкреслення ~ ~ ~ ?
дробова риса / / / ?
рукописна P ?
уявна частина числа ?
дійсна частина числа ?
торгова марка
алеф ?
стрілка вліво
стрілка вгору
стрілка вправо >
стрілка вниз v
стрілка вліво-вправо
повернення каретки ?
подвійна стрілка вліво ?
подвійна стрілка вгору ?
подвійна стрілка вправо ?
подвійна стрілка вниз ?
подвійна стрілка вліво-вправо ?
квантор загальності ?
знак диференціала ?
квантор існування ?
порожній безліч ?
Набла ?
належить множині ?
не належить безлічі ?
є членом ?
n-арное твір Π Π Π ?
n-арная сума Σ Σ Σ ?
знак мінус ?
оператор зірочка * * * ?
радикал v
пропорційно α α α ?
нескінченність ?
кут ?
логічне І ?
логічне АБО ?
перетин ?
об'єднання ?
інтеграл ?
отже ?
оператор тильда ~ ~ ~ ?
приблизно дорівнює ?
асимптотично одно ?
не дорівнює ?
тотожне одно ?
менше або дорівнює ?
більше або дорівнює ?
підмножина ?
надмножество ?
НЕ підмножина ?
підмножина або дорівнює ?
надмножество або дорівнює ?
пряма сума ?
векторне твір ?
перпендикулярно ?
оператор точка ?
лівий верхній кут ?
правий верхній кут ?
лівий нижній кут ?
правий нижній кут ?
ліва кутова дужка < < < ?
права кутова дужка > > > ?
ромб ?
піки |
трефи |
черви |
бубни |

http://wdh.suncloud.ru/entities.htm