Оперативна пам'ять

Оперативна пам'ять – це робоча область для процесора комп'ютера. У ній під час роботи зберігаються програми і дані. Оперативна пам'ять часто розглядається як су менное сховище, тому що дані і програми в ній зберігаються тільки при включений ном комп'ютері або до натискання кнопки скидання (reset). Перед виключенням або натисканням кнопки скидання всі дані, піддані змінам під час роботи, необхідно збе нитку на пристрої пам'яті, яке може зберігати інформацію постійно (зазвичай це жорсткий диск). При новому включенні харчування збережена інформація знову може бути завантажена в пам'ять.
Пристрої оперативної пам'яті іноді називають пристроями, що запам'ятовують з про довільній доступом. Це означає, що звернення до даних, що зберігаються в оперативній па мяти, не залежить від порядку їх розташування в ній. Коли говорять про пам'ять комп'ютера, зазвичай мають на увазі оперативну пам'ять, перш за все мікросхеми пам'яті або модулі, в яких зберігаються активні програми і дані, використовувані процесором. Однак іноді термін пам'ять відноситься також до зовнішніх запам'ятовуючим пристроям, таким як диски та накопичувачі на магнітній стрічці.
За кілька років поняття RAM (Random Access Memory) перетворилося зі звичайної аббре Віатур в термін, що позначає основний робочий простір пам'яті, створюване мік росхемамі динамічної оперативної пам'яті (Dynamic RAM – DRAM) і використовуване процесором для виконання програм. Однією з властивостей мікросхем DRAM (і, таким чи тельно, оперативної пам'яті в цілому) є динамічний зберігання даних, що означає, по-перше, можливість багаторазового запису інформації в оперативну пам'ять, а по друге, необхідність постійного оновлення даних (тобто, по суті, їх перезапис) приблизно кожні 15 мс. Також існує так звана статична оперативна пам'ять (Static RAM – SRAM), що не вимагає постійного оновлення даних. Слід зауважити, що дані зберігаються в оперативній пам'яті лише при включеному харчуванні. Термін оперативна пам'ять часто позначає не тільки мікросхеми, які складу ляють пристрої пам'яті в системі, але включає і такі поняття, як логічне відображення і розміщення. Логічне відображення – це спосіб представлення адрес пам'яті на фак тично встановлених мікросхемах. Розміщення – це розташування інформації (даних і команд) певного типу за конкретними адресами пам'яті системи. Новачки часто плутають оперативну пам'ять з пам'яттю на диску, оскільки ємність вуст влаштування пам'яті обох типів виражається в однакових одиницях – мега-або гігабайтах. За намагаємося пояснити зв'язок між оперативною пам'яттю і пам'яттю на диску за допомогою наступної простий аналогії.
Уявіть собі невеликий офіс, в якому якийсь співробітник обробляє інформацію, що зберігається в картотеці. У нашому прикладі шафа з картотекою буде виконувати роль жорсткого диска системи, де тривалий час зберігаються програми і дані. Робочий стіл буде представляти оперативну пам'ять системи, яку в поточний момент обробляє співробітник, – його дії подібні роботі процесора. Він має прямий доступ до будь-яких документів, що знаходяться на столі. Однак, перш ніж конкретний документ опиниться на столі, його необхідно відшукати в шафі. Чим більше в офісі шаф, тим більше документів можна в них зберігати. Якщо робочий стіл досить великий, можна одночасно працювати з декількома документами.
Додавання до системи жорсткого диска подібно установці ще однієї шафи для зберігання документів в офісі – комп'ютер може постійно зберігати більшу кількість інформації. Збільшення обсягу оперативної пам'яті в системі подібно установці більшого робочого сто ла – комп'ютер може працювати з великою кількістю програм і даних одночасно. Втім, є одна відмінність між зберіганням документів в офісі і файлів в комп'ю тере: коли файл завантажений в оперативну пам'ять, його копія все ще зберігається на жорсткому диску. Зверніть увагу: оскільки неможливо постійно зберігати файли в оперативній пам'яті, всі змінені після завантаження в пам'ять файли повинні бути знову збережені на ж стком диску перед виключенням комп'ютера. Якщо змінений файл не буде збережений, то первісна копія файлу на жорсткому диску залишиться незмінною.
Під час виконання програми в оперативній пам'яті зберігаються її дані. Мікросхеми оперативної пам'яті (RAM) іноді називають енергозалежною пам'яттю: після вимикання комп'ютера дані, збережені в них, будуть втрачені, якщо вони попередньо НЕ були зі зберігатися на диску або іншому пристрої зовнішньої пам'яті. Щоб уникнути цього, деякі програми автоматично роблять резервні копії даних.
Файли комп'ютерної програми при її запуску завантажуються в оперативну пам'ять, в якій зберігаються під час роботи з вказаною програмою. Процесор виконує про граммно реалізовані команди, що містяться в пам'яті, і зберігає їх результати. Опе ратівная пам'ять зберігає коди натиснутих клавіш при роботі з текстовим редактором, а також величини математичних операцій. При виконанні команди Зберегти (Save) місти моє оперативної пам'яті зберігається у вигляді файлу на жорсткому диску.
Фізично оперативна пам'ять у системі являє собою набір мікросхем або моду лей, що містять мікросхеми, які зазвичай підключаються до системної плати. Ці мік росхеми або модулі можуть мати різні характеристики і, щоб функціонувати пра вільно, повинні бути сумісні з системою, в яку встановлюються. Як і процесор, пам'ять – один з найбільш дорогих компонентів сучасного комп'ю ютера, хоча загальна вартість пам'яті в звичайному настільному комп'ютері за останні не скільки років знизилася. Але навіть після падіння цін пам'ять системи, як правило, коштує вдвічі дорожче, ніж системна плата. До обвального падіння цін на пам'ять в середині 1996 року протягом багатьох років ціна одного мегабайта пам'яті трималася приблизно на рівні 40 доларів; 16 Мбайт (у той час це типова конфігурація) коштували більше 600 доларів. Фактично до середини 1996 року пам'ять була неймовірно дорога: її ціна перевищувала вар тість злитку золота такої ж ваги.
До кінця 1996 року ціна одного мегабайта пам'яті знизилася приблизно до 4 доларів. Ціни продовжували падати, і після головного обвального падіння вартість одно го мегабайта не перевищує 25 центів, або приблизно 60 доларів за 256 Мбайт (типовий обсяг ОЗУ). Сьогодні обсяг пам'яті комп'ютера рази в чотири перевищує той, до торий встановлювався кілька років тому, в той час як вартість пам'яті становить при розмірно одну шосту частину вартості комп'ютера.
Хоча пам'ять значно подешевшала, модернізувати її доводиться набагато частіше, ніж кілька років тому. В даний час нові типи пам'яті розробляються значно швидше, і ймовірність того, що в нові комп'ютери не можна буде встановити пам'ять уста застарілих типу, як ніколи велика. Тому при заміні системної плати найчастіше приходить ся замінювати і пам'ять.
У зв'язку з цим при виборі типу встановлюється пам'яті слід все добре обдумати і прорахувати, щоб мінімізувати витрати на майбутню модернізацію (або ремонт). У сучасних комп'ютерах використовуються запам'ятовуючі пристрої трьох основних типів.
– ROM (Read Only Memory). Постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗУ), не здатне виконувати операцію запису даних.
– DRAM (Dynamic Random Access Memory). Динамічне запам'ятовуючий пристрій з довільним порядком вибірки.
– SRAM (Static RAM). Статична оперативна пам'ять.

Автор: ALeX-ChZ